Пленарне засідання. Фото: Катерина Доценко
«Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика»

Міжнародна науково-практична конференція на факультеті журналістики Запорізького національного університету (12–14 жовтня 2017) – завершальна велика подія, підсумок проведення Інтенсивного тренінгового інституту з методології медіадосліджень (березень – жовтень 2017).
Пленарне засідання й панельна дискусія, секції, круглі столи, семінари й тренінги присвячені широкому колу актуальних проблем розвитку медійного простору, інформаційної безпеки та медіакультури
(інформація про конференцію та колективну монографію «Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень» на сайті Південноукраїнського центру медіаграмотності).


Серед заходів конференції – круглий стіл «Методологічні колізії в Україні та світі: до питання міждисциплінарності та якості наукових досліджень у сфері мас-медіа» і презентація колективної монографії слухачів Інтенсивного тренінгового інституту з методології медіадосліджень.

Фото: Олександра Усенко
Круглий стіл для вчителів загальноосвітніх шкіл Запорізької області «Медіаосвіта і медіакультура: шляхи впровадження в школі» (13 жовтня 2017) – один із заходів міжнародної науково-практичної конференції.

Віктор Костюк, декан факультету журналістики ЗНУ, координатор Південноукраїнського центру медіаграмотності, розповідає про ключові моменти розвитку медіакомпетентності впродовж життя людини.
Вчителі шкіл Запорізької області діляться досвідом впровадження медіаграмотності, творчого підходу сучасного вчителя до використання технологій нових медіа.
У центрі уваги зацікавленого обговорення шкільних та вишівських педагогів – розвиток критичного мислення школярів, роль медіаосвіти у формуванні громадянського суспільства.

Дякуємо Галині Корицькій, доценту кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, одній з організаторів зустрічі, за змістовну фахову розмову та фото.
Інтенсивний тренінговий інститут
з методології медіадосліджень

за підтримки Міжнародної ради наукових досліджень та обмінів (IREX)
Факультет соціології та управління, факультет журналістики ЗНУ
(березень – жовтень 2017)

Проект Південноукраїнського центру медіаграмотності
Координатор проекту – К. Г. Сіріньок-Долгарьова,
заступник декана з проектного менеджменту
факультету журналістики
Запорізького національного університетуМедіатренери
Катерина Сіріньок-Долгарьова
Факультет журналістики ЗНУ
Максим Лепський
Факультет соціології та управління ЗНУ
Ігор Кудінов
Факультет соціології та управління ЗНУ
Ольга Гужва
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Валерій Іванов
Президент Академії української преси
Марта Наумова
Інститут соціології НАН України
Олена Семенець
Факультет журналістики ЗНУ
Павло Мірошниченко
Факультет журналістики ЗНУ
4 модуль (8–10 червня 2017)

Четвертий модуль присвячено якісним методам дослідження медійної галузі. Професор Олена Семенець розглядає актуальні проблеми дискурс-аналізу – міждисциплінарного підходу в медіадослідженнях. Традиції, наукові школи, дослідницькі центри, комплексність методології дискурсивних студій. Особлива увага – до евристичного потенціалу критичного дискурс-аналізу медійної сфери.

Доцент Павло Мірошниченко, докторант Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, представляє дослідні можливості концептуального аналізу. Концептосфера та картина світу в українських медіа, вихід на ментальні структури. Практична апробація лінгвокультурологічного концептуального аналізу та психолінгвістичного аналізу (методу семантичного шкалування).

І як щаслива винагорода за насичені дні тренінгів і напружену працю – прогулянка на катері Дніпром від Дубового гаю через шлюз до Запорізького річкового порту! Наша натхненниця, проектний менеджер і невичерпний ресурс ідей, позитивної енергії і сонячних усмішок Катерина Сіріньок-Долгарьова веде нас – журналістикознавців, соціологів, істориків, політологів – Дніпровими хвилями вперед і вгору, ad fontes.


Фото: К. Сіріньок-Долгарьова та всі учасники тренінгу
3 модуль (18–20 травня 2017)
Марта Наумова, старший науковий співробітник відділу соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України. Науковець із величезним досвідом емпіричних досліджень у сфері соціології та маркетингу. На наших тренінгах Марта Юріївна ділиться напрацюваннями, кейсами, методикою організації та проведення якісних соціологічних досліджень – передусім фокус-груп та глибинних інтерв'ю.

Дивовижне розмаїття та глибина фокус-групових досліджень. Розглядаємо кейси. Глянцеві журнали в сприйманні читацькою аудиторією та щоденні суспільно-політичні газети. Життєві цінності українців Майдану та соціально-політична сегментація населення окупованих територій Донецької області… Докладний аналіз особливостей програмування соціологічних досліджень на всіх етапах – методологічному, процедурному, опрацювання та аналізу результатів. Детально про техніки фокус-групових досліджень, зондувальні та проективні.

Багатющий досвід – і натхненна, захоплива його презентація!
2 модуль (4–6 квітня 2017)
4 квітня 2017

Професор Валерій Іванов (президент Академії української преси, завідувач кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка) дає всебічну характеристику контент-аналізу як методу медіадосліджень. Один з найважливіших складників евристичного потенціалу цього методу – можливість відслідковувати тренди в медіа.
«Моніторинг політичних новин» – проект Академії української преси за участю співробітників Інституту соціології НАН України, лонгітюдне дослідження, що виконується з 2002 року.
Детальна презентація процедур і результатів мас-медійних моніторингів АУП, з особливою увагою до вимог надійності, достовірності, валідності досліджень.

По завершенні тренінгу – студенти і викладачі журфаку ЗНУ спілкуються з гостями. До нас завітали:
  • керівник проектів з розвитку медіа Координатора Проектів ОБСЄ в Україні Марина Безкоровайна
  • заступник голови Комісії Журналістської Етики Олексій Погорєлов
  • член Комісії Валерій Іванов.
«Долаючи бар'єри» (спеціальний звіт) – це презентація результатів дослідження ролі ЗМІ у висвітленні конфліктно чутливих тем, яке було проведене Координатором Проектів ОБСЄ в Україні спільно з ГО «Детектор Медіа» у 2015–2016 роках.
Зустріч у ЗНУ – одна із серії регіональних професійних дискусій, спрямованих на обговорення чутливих кейсів етичного характеру, з актуальними регіональними домінантами. Предмет обговорення гостро актуальний: колізії патріотизму і професіоналізму, громадянської позиції і журналістських стандартів у висвітленні конфліктів. Місія журналіста – бути модератором суспільного діалогу – та можливості її реалізації в умовах сучасної України.
Етичні проблеми, що розкриваються крізь «оптику конфлікту». Питання першочергової важливості для студентів журфаку!
5 квітня 2017

Ольга Гужва, керівник відділу реклами та брендингу Центру зв'язків з громадськістю Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, засновник і головний редактор журналу «Studies of Changing Societies» (SCS Journal), – проводить тренінг «Кількісні методи соціологічних досліджень у сфері мас-медіа».
Вибіркова сукупність та способи її формування. Робота з первинними і вторинними даними. Desk analysis. Як соціологічні дослідження мас-медійної сфери впливають на об'єкт свого дослідження? Глобальні тренди, порівняльні дослідження, міжнародні бази даних досліджень медіа.

Кількісні методи опановуємо практично. Завдання:

Чи любите Ви каву? Пошуки соціологічного світогляду
6 квітня 2017

Естетично досконала, витончена, принадна, сповнена таємниць та інсайтів Статистика. Непохитний у своїй вірі в наші математичні дослідницькі можливості, наш незмінний наставник – Ігор Кудінов, доцент кафедри соціології ЗНУ.
І мимохідь, між модами та медіанами, дисперсією та стандартним відхиленням, дослідженням невизначеності та встановленням імовірності, – незабутні афоризми тренера. Наприклад: «Надо быть доктором наук, чтобы говорить: это – категория! А если кандидат наук – извините…»

(Я так захопилася вивченням статистики, що забула зробити фото, вибачте:)
Утім – далі буде!
1 модуль (16–18 березня 2017)
16 березня 2017

Знайомство учасників Інтенсивного тренінгового інституту. Науковці різних напрямків (журналістикознавці, фахівці з реклами та PR, історики, соціологи, політологи) окреслюють свої наукові зацікавлення та пріоритети в методології медіадосліджень, обговорюють потенціал та перспективи міждисциплінарного підходу.

Перший тренінг «Основні стандарти міжнародних медіадосліджень та їх менеджменту» проводить Катерина Сіріньок-Долгарьова, доцент кафедри журналістики ЗНУ.
Натхненна власним досвідом дослідницького гранту IREX восени 2016 в університеті Юта (США) і нестримним прагненням реформ вітчизняної науки, Катерина Григорівна запалює колег-дослідників із Запоріжжя, Києва, Львова, інших міст України своєю енергією та ентузіазмом розвивати методологію вітчизняних медіадосліджень на рівні світових стандартів. Ділиться знаннями й досвідом публікацій у peer-review journals, а також роботи з онлайн-ресурсами для дослідників.
17 березня 2017

Професор Максим Лепський (факультет соціології та управління ЗНУ) проводить тренінги із системної методології соціологічних досліджень мас-медіа.
Якісні методи соціального прогнозування та програмування соціологічних досліджень медіагалузі. Аналіз успішних кейсів учених-соціологів ЗНУ:
  • соціальної пам'яті як чинника формування територіальної ідентичності;
  • соціологічного аналізу потенціалу туристичної привабливості Запоріжжя;
  • прогнозованих сфер успішного бізнесу майбутнього, тестування молодих людей та їхніх конкурентних переваг щодо працевлаштування.
Запобігання можливим системним пасткам та суб'єктним помилкам. Ґрунтовність соціологічних передбачень. Екскурси в історію науки, філософська глибина та інформаційна насиченість.
18 березня 2017

Ігор Кудінов, доцент кафедри соціології ЗНУ, читає вступ до статистики та базові принципи візуалізації даних, основні положення аналізу та інтерпретації типових значень.
Перцентилі, квартилі, екстремуми, викиди і стандартні відхилення – одержали особливі лайки «У захваті» від аудиторії дослідників-гуманітаріїв.

І це тільки початок! Продовження – у подальших модулях тренінгів (квітень – серпень 2017).

Колективні видання наших викладачів (2016)
Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика : монографія / [І. Г. Абрамова, В. В. Березенко, І. С. Бондаренко та ін.]; за заг. ред. В. М. Манакіна; відп. ред. В. В. Березенко, О. О. Семенець. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 332 с.

Колективна монографія підготовлена у співпраці кафедри соціальних комунікацій і кафедри реклами та зв'язків із громадськістю Запорізького національного університету.
Розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти використання прикладних соціально-комунікаційних технологій. Проаналізовано соціально-комунікаційні технології в галузі PR та реклами, технології конструювання реальності в ЗМІ.
Адресовано науковцям, аспірантам, викладачам і студентам, усім, хто цікавиться проблемами соціально-комунікаційних технологій.Основи медіакультури : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра всіх напрямів підготовки / За заг. ред. В. М. Манакіна; відп. ред. О. О. Семенець. – Запоріжжя : Кераміст, 2016. – 124 с.

Посібник підготовлений у напрямі діяльності «Південноукраїнського центру медіаграмотності» в ЗНУ.
В аспекті формування медіакультури аудиторії розглянуто питання розвитку критичного мислення молоді, проаналізовано аспекти сучасного інформаційного протиборства, гібридної війни та мови ворожнечі. Висвітлено специфіку контенту онлайн-новин та механізми впливу реклами на масову аудиторію.
Навчальний посібник адресований студентам, а також може бути використаний педагогами, учнями, широкою аудиторією, яка цікавиться проблемами розвитку мас-медійної галузі.

«На наше глибоке переконання, розвиток цього напрямку освіти є запорукою формування нового типу громадянської особистості, спроможної до критичного сприйняття будь-якої медійної інформації, самостійного її аналізу та прийняття не нав'язаного, а незалежного рішення, що і є фундаментом справжнього демократичного суспільства».
(В. М. Манакін, декан факультету журналістики, доктор філологічних наук, професор. Передмова до видання «Основи медіакультури»).
Олена Олександрівна Семенець
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії комунікації, реклами та зв'язків із громадськістю.
Факультет журналістики Запорізького національного університету
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website