Media Culture in the Modern City

MCMC: Virtual Learning Lab
Олена Олександрівна Семенець
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії комунікації, реклами та зв'язків із громадськістю.
Факультет журналістики Запорізького національного університету
Про лабораторію
Цей сайт для вас, дорогі мої студенти!
Для тих, хто вивчає дисципліни «Медіакультура»,
«Теорія та історія соціальних комунікацій».
Усі робочі моменти цих курсів (навчальні програми, плани занять, практичні завдання) ми з вами обговорюємо на платформі Moodle ЗНУ. А цей сайт – для душі, для натхнення.

Я вибрала для вас найцікавіші навчальні проекти й творчі звіти студентів – ваших попередників. Я дуже люблю ці роботи і хочу, щоб ви з ними знайомилися. Щоб ви змогли придумати щось нове і зробити ще краще.

Це віртуальна навчальна лабораторія. Творіть. Експериментуйте. Будьте наполегливими, допитливими, яскравими!


1
Чому MCMC?
Наша лабораторія має назву «Медіакультура в сучасному місті». Ідея полягає в тому, щоб поєднати в одному навчальному сайті дві дисципліни, які синергетично доповнюють та увиразнюють одна одну.

Сучасне життя всуціль медіатизоване. Технологічні досягнення людства збагачують нас раніше не баченими можливостями та засобами комунікації.
Ми приймаємо термін «медіа» в широкому розумінні:
медіа як будь-які символічні посередники в спілкуванні, як будь-які артефакти,
що пройшли стадію семіотизації, тобто набули додаткової змістової значущості.
У сфері взаємодії новітніх підходів (медіакультури, візуальної культури, комунікативістики, соціології комунікації, урбаністики, дискурсології, семіотики) справді можуть народжуватися інновації та відкриття. Це надзвичайно вдячна царина для уважних і зацікавлених спостережень, експериментів, дослідів.

Окрім суто теоретичних здобутків, при вивченні двох дисциплін («Медіакультура» і «Теорія та історія соціальних комунікацій») ми з вами одержуємо навички раціонального, доцільного, творчого та відповідального використання медіа у своєму житті.

І хай цей медіатизований світ допомагає реалізувати ваші таланти, прагнення, мрії. Хай медіа будуть вашими добрими помічниками, дружньо підтримують завжди – і підкоряючись вашій волі, і надаючи свою допомогу суто технологічно, програмовано – як, наприклад, Google Фото запропонував таке слайд-шоу зі світлин після моєї серпневої прогулянки Проспектом.

Як справжні дослідники, ми намагатимемось пильно придивлятися до міського середовища, в якому відбувається наше життя, аналізувати, як побудовані комунікації людей, вслухатися в голоси міста, в його настрої та почуття.

Наприклад, зможемо оцінити візуальну культуру зовнішньої реклами в рідному місті, зважити, чи не порушує вона його історичне обличчя, чи не руйнує нашу колективну пам'ять, утілену в архітектурі, в історично сформованих пропорціях міського ландшафту, ритмах комунікаційного простору.


2
Медіакультура. Широке поле діяльності!
Молоде покоління комфортно почуває себе у світі новітніх медіа. Це ваше природне життєве середовище, ви користуєтесь ними легко, як дихаєте.

Завдання дисципліни «Медіакультура» – здобути широкий погляд на світ мас-медіа (до якого належать, до речі, не лише газети, радіо, телебачення, цифрові засоби комунікації та комп'ютерні ігри, але також і друковані книжки, й кінематограф, і ще багато мудрих і добрих речей), а також розвинути навички вдумливого і доцільного користування ними.

Опановуючи цю дисципліну, студенти можуть спробувати себе у сфері медіатворчості та в ролі медіапедагогів: підготувати і провести урок медіаграмотності в школі, заняття в дитячому садочку, вебінар для своїх ровесників…

Наприклад, свій перший медіапедагогічний досвід презентують студентки-третьокурсниці ЗНУ Анастасія Бондаренко, Людмила Богдан, Ольга Грецова (спеціальність «Реклама та зв'язки із громадськістю»). Інтерактивна лекція «Навіщо потрібна реклама?» у 8 та 11 класах ЗОШ № 2 міста Запоріжжя.

3
Дискурс сучасного міста – поліфонія голосів, поглядів, думок.
Чи можливий консенсус?
Урбаністика (Urban Studies) – актуальний напрям у дослідженнях, освіті (формальній та неформальній), громадянській активності. В усіх дискусіях важливо дійти спільної думки, як краще облаштувати наші міста, щоб вони були зручними й комфортними для життя, берегли досвід минулого і мали потенціал розвитку для майбутнього.

У руслі вивчення курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» нам необхідно зрозуміти, як влаштовані комунікації в сучасному місті. До цих комунікацій залучені не лише люди, але й інші різноманітні носії колективної пам'яті: архітектура, міські парки, музеї й пам'ятники, театри й кав'ярні, індустріальний дискурс і стрит-арт. Дослідження цих феноменів міського простору допоможе нам краще розібратися в таких темах курсу, як «Соціальна пам'ять», «Семіотика соціальних комунікацій».

Студентські роботи інтерпретують міське середовище як медіум, як засіб комунікації – діалогу з нашими сучасниками та з минулим, з людьми попередніх поколінь. Утілений історичний досвід. Збережену колективну пам'ять.

Наприклад, робота Карини Тімко, магістрантки факультету журналістики (заочне відділення) «Пам'ятники – символічне обличчя Запоріжжя, втілення соціальної пам'яті». Або ж презентація Тетяни Мошківської (гр. 7.33313) «Мости Запоріжжя», яка прагне розкрити комунікаційну сутність та унікальну ауру запорізьких мостів.

Об'єкт дослідницької уваги студентів – не лише Запоріжжя, але й інші міста України, а також невеликі містечка й села, тобто все, що пов'язане з нашим спільним комунікаційним простором.
Віталіна Бистрицька, студентка спеціальності «Журналістика», розповідає свою історію в презентації та в слайд-шоу «Німці-меноніти в Запорізькій області».

Роботи студентів, представлені в дослідній лабораторії «Дискурс сучасного міста», були виконані протягом останніх п'яти років. І вже тепер, переглядаючи їх, я бачу, як змінилося життя: інші назви вулиць, нові акценти й інтерпретації. Уже немає багатьох радянських пам'ятників і меморіалів, про які писали студенти. Навіть у цьому студентському дискурсі впродовж п'яти років ми можемо бачити яскраві соціальні зміни. І це дуже добре – така динаміка, такий стрімкий перебіг соціального часу!
Отже, бажаю вам радості від діалогу –
зі студентською творчістю, зі світом медіа,
з розмаїтими дискурсивними практиками сучасного міста.
Пізнавайте, даруйте свої знання й відкриття іншим людям. Бажаю вам щасливих проектів!
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website